Община Хасково, Медицински университет - Пловдив и УНИЦЕФ България канят всички педиатри и общопрактикуващи лекари от община Хасково за участие в среща

Община Хасково, Медицински университет - Пловдив и УНИЦЕФ България канят всички педиатри и общопрактикуващи лекари от община Хасково за участие в среща за изследване на приложението на скрининг инструмент за детско развитие във възрастта 0 – 3 години

Уважаеми педиатри и общопрактикуващи лекари от община Хасково, Медицински университет – Пловдив и УНИЦЕФ България имат удоволствието да Ви поканят на среща, посветена на въвеждането и прилагането на скрининг инструмент за детско развитие в лекарските практики в община Хасково.

Срещата ще се проведе на 30.06.2022 г. от 15.30 до 17.30 ч. в зала „Хасково“ с водещ проф. Иван Иванов, специалист по педиатрия и детска неврология към Клиника по педиатрия и генетични болести, УМБАЛ „Свети Георги” – гр. Пловдив.

Проф. Иванов и екипът на УНИЦЕФ България ще Ви запознаят с целите на съвместния ни изследователски проект “Изследване и анализ на пилотно въвеждане на скрининг за проследяване на детско развитие "Въпросник по възрасти и етапи“. Проектът ще бъде изпълняван в пет пилотни общини (Нова Загора, Сливен, Стара Загора, Хасково и Чирпан), където се пилотира модел на семейно-центрирана ранна детска интервенция и където са създадени услуги, към които могат да бъдат насочвани идентифицираните рискови случаи. Ще бъдете запознати със скрининг инструмента „Въпросник по възрасти и етапи“ (Ages and Stages Questionnaire – ASQ-3), който е сред най-широко използваните инструменти за скрининг на детското развитие, употребяван в десетки държави по целия свят, и с методологията на неговото прилагане за деца на възраст 9 и 18 месеца. Проектът цели да проведе изследване на приложението на инструмента в практиките на общопрактикуващите лекари и педиатри в пилотните общини. Участниците в него ще бъдат методически и финансово обезпечени за своя принос.

В най-ранните месеци от живота на детето общопрактикуващият лекар е единствен специалист, който има наблюдение над него и често се ползва с голямо доверие от семейството. Така неговата роля е огромна и по отношение на превенция и навременна реакция при наблюдавани затруднения в развитието. Развиването на практики в посока извършване на ранен скрининг на детско развитие от общопрактикуващите лекари би имало значителен принос към децата и семействата и преодоляването на негативни последствия от забавяне в развитието, защото ранните години са най-благоприятния период за интервенция. С прилагането на скрининг и в по-ниска възраст на децата и своевременното насочване на семейството към специалисти по ранна детска интервенция може да бъдат постигнати по- добри резултати в областта на комплексен подход и грижа за децата.

Бихме се радвали да проявите интерес и да се включите в проекта и в срещата за запознаване с инструмента за скрининг.

Можете да потвърдите Вашето участие на тел. 038/ 58 55 00 или на имейл oc@haskovo.bg.

Върни се в началото на страницата